پروتز


بخش پروتزهای دندانی


این بخش در بخش های 1 و 5 درمانگاه و برای خواهران توسط پزشک خواهر در بخش 4 مستقربوده و انجام می گیرد. در این بخش تمامی درمان های جایگزین دندان های از دست رفته شامل پروتزهای ثابت ( روکشهای دندانی، بریج و... ) متحرک ( کامل، پروتز پارسیل و... ) فایبر پست و... صورت می گیرد. این درمان با توجه به ارتباط کاری با لابراتوار نیازمند صرف وقت و سعه ی صدر بیشتری می باشد. کارکنان محترم ن.م برای شروع خدمات پروتز می بایست تایید سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح را مطابق با راهنمایی دستیاران این بخش بگیرند. درغیراینصورت مطابق با تعریف و یا تایید صورت گرفته، برای ایشان اقدام صورت می گیرد.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method Error::shutdown_handler() in /home/pdcmr/fuel/core/bootstrap.php:66 Stack trace: #0 [internal function]: {closure}() #1 {main} thrown in /home/pdcmr/fuel/core/bootstrap.php on line 66