منظور از شیفت صبح ساعت 8:30 تا 13 می باشد منظور از شیفت عصر ساعت 14:30 تا 19 می باشد.

لازم به ذکر است معاینه تنها در روزهایی که بخش تشخیص فعال باشد به تعداد 40 بیمار در اول وقت شروع به کار هر شیفت  8:00     یا      14:00  انجام میگیرد.

لذا از مراجعین محترم تقاضا داریم جهت معاینه در اول وقت کاری حضور داشته باشند.

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method Error::error_handler() in /home/pdcmr/fuel/core/bootstrap.php:98 Stack trace: #0 [internal function]: {closure}(2, 'unlink(/tmp/emr...', '/home/pdcmr/fue...', 191, Array) #1 /home/pdcmr/fuel/core/classes/session/file.php(191): unlink('/tmp/emrafid_76...') #2 [internal function]: Fuel\Core\Session_File->write('', Array) #3 /home/pdcmr/fuel/core/classes/event/instance.php(163): call_user_func(Array, '', Array) #4 /home/pdcmr/fuel/core/bootstrap.php(55): Fuel\Core\Event_Instance->trigger('fuel-shutdown', '', 'none', true) #5 [internal function]: {closure}() #6 {main} thrown in /home/pdcmr/fuel/core/bootstrap.php on line 98