جراحی لثه


بخش جراحی دهان، فک و صورت و جراحی لثه


این درمانگاه با بکارگیری متخصصین این رشته ( دارای برد تخصصی ) سعی در جوابگویی کلیه نیازمندی های مربوط به این بخش بصورت جراحی محدود می باشد.درمان هایی چون کشیدن دندان های غیر قابل نگهداری، جراحی دندان های نهفته، بستن انتهای ریشه ی دندان های عفونی ( اپیکو )، بیوپسی از ضایعات داخل دهانی، دربحث جراحی دهان، فک و صورت و وهمچنین درمان هایی چون افزایش طول تاج ( CL ) ( پیش نیاز برای برخی کارهای پروتز ) رفع بیماری های لثه ( فلپ)، پیوند لثه،درمقوله ی جراحی لثه، انجام می گیرد. این بخش نیازمند یک مشاوره ی ابتدایی نیز می باشد که عموماً توسط پزشک انتخابی و معالجتان صورت می گیرد.

 

1 - درمقوله جراحی لثه، شما بایستی 2 هفته قبل از مشاوره حتماً خدمت جرم گیری لثه را انجام داده باشید ( بسیاری از بیماری های لثه با جرم گیری رفع درمان می شوند ).

 

2 - برای بدست آوردن آمادگی های لازم برای جراحی درصورت انجام اعمال جراحی قلب، حتماً شما به تایید و دستور پزشک معالج قلبتان احتیاج دارید.

 

3 - از دستیار بخش آمادگی های لازم چون مصرف دارویی و... را بپرسید و بعد از جراحی نیز بصورت دقیق به تذکرات ارائه شده توسط پزشک معالج و بروشورهای راهنمای ارائه شده به شما، توجه نموده تا درمانی موفق و بدور از سختی و مشکلات بعد از آن را داشته باشید.

 

4 – پس از جراحی شما عموماً نیاز دارید که 1 تا 2 هفته بعد ( با توجه به نظر پزشک ) برای کشیدن بخیه مراجعه کنید که توصیه می شود حتماً از بخش اطلاعات، روزهای مراجعه دندانپزشک جراح را بپرسید تا در روز حضور ایشان برای کشیدن بخیه مراجعه کنید.