ترمیم دندان دائمی


بخش ترمیمی و زیبایی


در درمانگاه تخصصی دندانپزشکی حضرت محمد رسول ا... (ص) این بخش بصورت متغیر، بخش های 1، 3، 4 و 6 را به خود اختصاص می دهد.در این بخش، ترمیم و زیبایی دندان های شما در مقوله ی غیرهمرنگ ( آمالگام )، و یا همرنگ ( کامپوزیت ) انجام می گیرد. این درمان در پیشگیری از آسیب دیدگی بیشتر دندان و جلوگیری از رسیدن آن به مرحله ی درمان ریشه ( اندو ) و کشیدن دندان می باشد. با انجام این ترمیم در حقیقت شما به سلامت بیشتر دندان هایتان کمک می کنید. دندانی که نسبت به سرما، گرما و خوردن شیرینی درد لحظه ای داشته و سریعاً برطرف می گردد، به این بخش ارتباط می یابد.