تعرفه بیمه ای زیر مربوط به سال1396 می باشد.

عنوان خدمتبخشحداقل آزادحداکثر آزادحداقل بیمهحداکثر بیمه
کامپوزیتترمیم دندان دائمی------1113500 تخصصی1920000 تخصصی
آمالگامترمیم دندان دائمی------1565000 تخصصی1659000 تخصصی
کشیدن دندانتشخیص250000650000103500119000
کشیدن بخیه - زدن بخیهتشخیص10000350001000035000
خارج کردن روکشتشخیص5000015000050000150000
چسباندن روکشتشخیص140000---140000---
گرافی OPGتشخیص1900002200006250082500
گرافی PAتشخیص75000---25000---
جرمگیری و بروساژ فکتشخیص1000000---166000332000
ویزیت عمومی و متخصصتشخیص150000 عمومی200000 متخصص37500 عمومی56500 متخصص
ارتودنسی ثابت دو فک با Head Gearارتودنسی45000000---41000000---
ارتودنسی متحرک کلاسیکارتودنسی16000000---15000000---
پالفین یک فکارتودنسی28000000---25000000---
پالفین دو فکارتودنسی42000000---38000000---
فلپ 1/4 دهانجراحی لثه2750000330000012900001840000
افزایش طول تاججراحی لثه1500000---523500---
رزکسیون (اپیکو)جراحی لثه217500056750009300002330000
جراحیجراحی لثه70000038000001925002005000
پارسیل کرم کبالتپروتز81300001255000027000004000000
دست دندانپروتز119600001730000040000006300000
نیم دست دندانپروتز68300001050000023000003600000
روکشپروتز38200004320000770000998500
پستپروتز13500001750000436000568000
SSC (روکش دندان شیری)اطفال10000001200000298500374500
فضا نگهدارندهاطفال190000032500005935001196000
فلوراید تراپیاطفال210000---25500---
فیشو سیلنتاطفال400000---46000---
کشیدن دندان شیریاطفال250000450000103500111500
پالپوتومی دندان شیریاطفال4500001600000141500620500
ترمیم دندان شیریاطفال6500002850000175000547000
درمان مجدد ریشهدرمان ریشه دندان دائمی155000058500004045002513000
درمان ریشهدرمان ریشه دندان دائمی115000050500003255002247000
کامپوزیتترمیم دندان دائمی6500002950000170500600000
آمالگامترمیم دندان دائمی6000002300000154000479000