جناب آقای دکتر

محمد رضا شهروی

فارغ التحصیل دندانپزشکی عمومی سال 1383از دانشگاه شاهد سابقه کاری: از سال 1383 بمدت 2 سال طرح پایان خدمت را در درمانگاه تخصصی دندانپزشکی حضرت محمد رسول ا...(ص) گذراندم و تاکنون در این درمانگاه در بخش های ترمیم اندو پروتز و تشخیص مشغول به فعالیت می باشم