جناب آقای دکتر

مهدی بحرینی

فارغ التحصیل سال 1382 دانشگاه تهران سابقه کاری: از سال 1382-1384 درمانگاه خاتم الانبیا از سال 1384-1393 درمانگاه محلی ( درمانگاه تخصصی دندانپزشکی حضرت محمد رسول ا... (ص) ) فعالیت در مطب