سرکار خانم دکتر

نفیسه شهروی

فارغ التحصیل دانشگاه شاهد در سال 1386 سابقه کار در درمانگاه تخصصی دندانپزشکی محمد رسول ا...(ص) دارای 2 مقاله علمی در دوره عمومی و شرکت در سمینار ISCOMS هلند در سال 2007 ،تولید و ساخت ماده HBMG جهت دینکت های استخوانی بعد از جراحی پروتین پودر استخوانی انسانی