سرکار خانم دکتر

آرزو بستاکیان

فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1370 سابقه کاری: بیمارستان خیریه ولیعصر از سال 1379 در کلینیک تخصصی دندانپزشکی حضرت محمد رسول ا...(ص) در بخش تخصصی اطفال بمدت 13 سال