سرکار خانم دکتر

آزیتا صالحی

فارغ التحصیل سال1379 دانشگاه تهران سابقه کاری: از سال1382-1385 کلینیک تخصصی دندانپزشکی حضرت محمد رسول ا...(ص)، یک سال دندانپزشکی اطفال در درمانگاه خیریه امام حسن عسگری 6 ماه درمانگاه عیسی بن مریم(ع) از سال 1389 تا کنون کلینیک تخصصی دندانپزشکی حضرت محمد رسول ا...(ص) یک سال کارپروتز