سرکار خانم دکتر

فرزانه کاربر

فارغ التحصیل دندانپزشکی عمومی سال 1377 سابقه کاری: مشغول به فعالیت در بخش اندو مراکز درمانی شهید منتظری،کلینیک امام خمینی،چمران ،کلینیک ولیعصر،کلینیک تخصصی دندانپزشکی حضرت محمد رسول ا...(ص) و مطب شخصی