درمانگاه تخصصی دندانپزشکی
حضرت محمد رسول الله(ص)

آدرس دندانپزشکی:
تهران، منطقه 12، خیابان مجاهدین اسلام، چهارراه آبسردار، خیابان شهید زرین خامه، خیابان شهید قائن، پلاک 6

شماره تلفن دندانپزشکی: